Moja kondycja

Moja kondycja to kondycja spóźnionego nas potkanie
Mój oddech to naigrywanie się z punktualności
Mój wzrok to szukanie porozumienia
Moje stopy to błądzenie po lesie
Moje myśli to metropolia naiwności
Od pętli wspomnień do pętli pragnień
Tramwajem przeznaczenia
Bóg jest kanarem
Ja – ateista na gapę