Co słychać

Pytasz, co słychać
– Beznadziejnie
Moje serce krwawi łzami smutku

Moje serce bije
Moje serce bije mnie

Pytasz, co u Niej
– Nie wiem
Między nami niebyt nie do przebycia
To coś, czego nie ma
– o to nie pytaj