Sebastia Bańdo
urodzony w 1983 r. w Krakowie,
obecnie mieszka w Hadze.